DIPLOMA 2013

DIPLOMA 2013


Lőw Elza
Fotográfia szak
Sztereotipológia
Konzulens: Károly Sándor Áron DLA, adjunktus

Vajon lehetséges olyan jelképekkel operáló fotográfiai alkotások megteremtése, amelyek betekintést engednek egy-egy személyiség mélységeibe? És ha igen, mégis mi teszi a jellemeket képviselő szimbólumokat univerzálissá? Diplomamunkám céljául egy modern tipológia irányzat, az enneagram rendszer által elkülönített kilenc karakter vizuális illusztrálását tűztem ki.

Is it possible to create photographies that are operating with symbols, which provide insight into the depths of a personality? And if so, what makes these unique symbols universal? The aim of my work is to represent nine characters delineated by a modern typologic trend, the Enneagram system.

EGYES TÍPUS: A perfekcionista, a maximalista, az idealista
KETTES TÍPUS: A segítő, az altruista, a gondviselő
HÁRMAS TÍPUS: A motivátor, az eredményes, a példakép
NÉGYES TÍPUS : Az individualista, a művész, a melankolikus
ÖTÖS TÍPUS: A vizsgálódó, az újító, a szakértő
HATOS TÍPUS: A lojális, a hithű, a hagyományőrző
HETES TÍPUS: A rajongó, az energiabomba, az impulzív
NYOLCAS TÍPUS: A főnök, a harcos, a kihívó
KILENCES TÍPUS: A béketeremtő, az utópista, az optimista
Moráth Rita
Fotográfia szak
Én
konzulens: Kemenesi Zsuzsanna PhD, docens

A diplomamunkában az emberi személyiség kialakulásával foglalkoztam .Pontosabban arra voltam kíváncsi, hogy a hozzám közel álló emberek(szülök ,barátok) miként és mennyire befolyásolják a személyiségem ,identitásom kialakulását. Tehát ,hogy „Én „ ki is vagyok valójában,kérdésre próbabaltám választ kapni,
Ezt képsorozatban, úgy próbáltam bemutatni,hogy portrékat készítettem róluk.