Lőw Elza

Lőw Elza
diplomamunkáját decemberben leközli a Channel Magazine.


Sztereotipológia
Konzulens: Károly Sándor Áron DLA, adjunktus

Vajon lehetséges olyan jelképekkel operáló fotográfiai alkotások megteremtése, amelyek betekintést engednek egy-egy személyiség mélységeibe? És ha igen, mégis mi teszi a jellemeket képviselő szimbólumokat univerzálissá? Diplomamunkám céljául egy modern tipológia irányzat, az enneagram rendszer által elkülönített kilenc karakter vizuális illusztrálását tűztem ki.

Is it possible to create photographies that are operating with symbols, which provide insight into the depths of a personality? And if so, what makes these unique symbols universal? The aim of my work is to represent nine characters delineated by a modern typologic trend, the Enneagram system.