OMDK 2015

OMDK 2015
Országos Művészeti Diákköri Konferencia

Fotográfia I.
szekció
I. díj

Belicza László Gábor
Egész/Whole
konzulens: Dr. Baki Péter


Az EGÉSZ című sorozat egy átlagos magyar özvegy család mindennapjaiba enged betekintést.
A sorozat egy-egy elkapott cselekmény, azoknak a lelki és érzelmi folyamatoknak a bemutatása, melyekkel naponta megküzdenek a család tagjai, így kirajzolva sajnos gyakori, ám minden esetben egyéni élettörténetüket.
Mindemellett a családon belüli viszonyok változásait és a magánéletük bizalmasságát próbálja vizsgálni, kihegyezve ezt arra, hogy az alapvető érzelmi túlélésért a tragédia után is él bennük a boldogság szomj. Ugyanakkor tagadhatatlanul szikrázik életükben a marcangoló hiány is.
A sorozat hétköznapi szituációkat, cselekedeteket mutat be. Nincsenek teljesen előre megírt helyzetek. A sorozat alapvetően szubjektív dokumentumfotókból ad egészet.

A képek összjátéka, az évszakok váltakozása, a gyermek haladása az olykor halványan, olykor hangsúlyosan ábrázolt elemekben rejtőzik.  Fotográfia I.
szekció
II. díj

Dobokay Máté
Spots
konzulens: Károly Sándor Áron DLA

A fotográfiának nagy szerepe volt abban, hogy a festészeti és grafikai tájábrázolás eltávolodott a természet realista megfogalmazásától. Munkámban a fotográfiai tájképet fosztottam meg ettől a tradicionális hozzáállástól.
   Sorozatomban a fotográfia legnagyobb kötöttségét vetkőztem le, miszerint csak arról készíthetünk fényképet, ami a valóságban is létezik. Olyan tájképeket hoztam létre, amelyek csupán a nyersanyag adottságainak kihasználásával alakultak ki. Nem létező természeti képekből, csupán festészeti és fotográfiai hagyományokból, valamint mindenki tudatában kollektíven élő természeti elemekből, formákból építkeztem.
   A képek exponálás nélkül, az instant filmek kémiai eljárásával, annak megszakításával jöttek létre. Az anyagban rejlő lehetőségeket és a kreált táj tulajdonságait vizsgáltam, manuális beavatkozásokon keresztül. Egyszerű mechanizmusokkal irányítottam az előhívást, alakítottam ki a kemogramokat.
   A vegyszeres kezelés közben egyenletes fény érte a „polaroidokat”, így a fény tényleges képalkotó szerepe helyett a nyersanyag és az alkotó közötti interakció befolyásolta a képek kialakulását. A fotográfia ilyen mértékű leredukálása abszolút magáról a létrehozásról, valamint  a nyersanyag a médiumra való visszahatásáról szól. A képek technikai értelmezése miatt az alkotói jelenlét meghatározó, annak ellenére, hogy az így létrehozott képek az érintetlen természetet tükrözik.

Photography played a major role in distancing landscape imagery - used in paintings and graphic design - from realistic representation. In my works I deprived the photographical landscape from this same traditional attitude.
   In my series I destroyed the concept which states that one can only take a photo of something that exists in reality. Thus, I created landscapes which only evolved because of utilizing the possibilities hidden in the raw material itself. My photos are a synthesis of non-existing landscapes, the conventions of fine art and photographical landscape representation, furthermore, certain forms and elements of nature, which collectively exists in the minds of man.
   The photographs were created without time exposure but by using a chemical technique on the instant films and occasionally interrupting this procedure. Through manual intervention, I examined the possibilities hidden in the material and observed the attributes of the fictitious landscapes. With simple mechanisms, I directed the development, and formed the chemograms.
   During the chemical treatment the polaroids received balanced, equal amount of light, therefore, the photographs did not emerge merely due to the creating nature of light but more because of the interaction between the raw material and the artist. Reducing photography to such extent allows one to truly emphasize the creating process and the retroaction of the material itself. Due to the technical interpretation of the photos the presence of the creator is dominant even though the final photos mirror intact nature.
7,3x9,5cm or 9,5x7,3cm / chemogram on instant film / 52 pieces


Fotográfia II.
szekció
III. díj

Götz Krisztina
Álomnapló/Dream Diary
konzulens: Pecsics Mária DLA, Károly Sándor Áron DLA


Fotósorozatomban az álomvilág és valóság kapcsolatát vizsgálom.
   Számomra fontos pillanatokat fényképezek, melyek okkal vagy ok nélkül megragadnak és belém égnek, majd nem hagyják el a gondolataimat. Ezeket az apró mozzanatokat, történéseket kiragadva szeretném bemutatni, hogy mi zajlik bennem, mit élek meg őszintén, ezzel párhuzamosan utalva arra a valós közegre, amiből kivonom magam.
   Legtöbbször úgy érzem nem vagyok igazán a mindennapok részese, figyelmem elterelődik és nem koncentrálok a realitásra. A saját világomban elkülönülve, az álmaimban vagyok jelen.

In this series I study the connection between reality and the dream world. I capture moments that cath hold of me, with or without reason and refuse to leave my mind. I want to emphasize these moments presentig what is happening in me, what I am going through, implying to that medium in parallel that I am excluding myself from.Mostly I feel like I am not really a part of everyday life, I can not concentrate on reality. I live separated, existing only in my dreams.