KEF BA felvételi 2016

KEF BA felvételi 2016
KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR

Munkarend: nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
300 000Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport: Művészet

Érettségi követelmények / felvételi vizsgatárgyak:
Érettségi bizonyítvány / Alkalmassági (Alk) és gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az értelmiségi lét igényeinek megfelelő, szakmai szempontból magasan képzett fotográfus tervezők, akik az alkalmazott és az autonóm fényképezés terén alkalmasak szakmai feladatok magas szintű megoldására. A képzés biztosítja a szakmai feladatok ellátásához szükséges művészeti, művelődéstörténeti, tervezői, technikai, továbbá a kor színvonalán álló és továbbfejlesztésre alkalmas fotográfiai ismereteket, a fotográfusi munkához szükséges magyar és idegennyelvi kommunikációs képességeket. A képzés felkészíti a hallgatót a munkaerőpiacon történő érvényesülésre és tanulmányainak fotográfustervező művész mesterszak (MA) szinten történő folytatására.

Főbb tárgyak:
stúdiógyakorlat, kreatív fotó tervezés, laborgyakorlat, vizuális kommunikáció, analóg és digitális technika / ábrázolás, fotótörténet, művészettörténet, tipográfia és képszerkesztés, szerzői jog.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
fotográfus tervezőFELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2016-17-ES TANÉVRE
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A Fotográfia BA szak alkalmassági és gyakorlati vizsgáiának időpontja:
az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2016. június 06-12.;
a gyakorlati vizsga ideje és helye: 2016. június 27-28.,
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.


AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2016. június 06-12. éjfél (CET) között fazekas.nikoletta@ke.hu e-mail címre.
Technikai paraméterek:
beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max. 15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető doc vagy pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.
Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2016. június 17-ig levélben és e-mailben értesítjük.


GYAKORLATI VIZSGA
Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Fototechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
A vizsga ideje: 2016. június 27. 10:00 óra
Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.
A vizsga ideje: 2016. június 27. 12.00 óra
Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2016. június 28. 9.00 óra

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek  Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex,  Budapest, 2011.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.
PONTOZÁS
Megszerezhető összpontszám: 200 pont
  • teszt: 40 pont
  • beadott képek: 40 pont
  • fotózási feladat: 60 pont
  • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont


Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901