BestOFF 2017-2018/ I.

Angalét Péter
Dokumentarizmus I.
Témavezető: Pecsics Mária 

Helyek-Nem helyek
Millió szemét van körülöttünk, s szerintem nem kizárt, hogy millió meg egy történet van mögöttük, a nemtörődömségen kívül.  A témámat kutatással kezdtem, s elég hamar rátaláltam egy honlapra, ahol magánemberek jelezhették, hogy hol, mikor és milyen illegális hulladékot találtak. Jó esetben ezt követően a helyi szervek intézkednek, de sajnos ez nem mindig történik meg. Volt olyan poszt, ami több mint 10 éves, de a szemét még mindig ott volt.
/Bőszénfa, Simonfa, Kaposvár, Szilvásszentmárton.../Arnold Ráhel
Dokumentarizmus I.
Témavezető: Pecsics Mária

Dokementarizmus I.
Sorozatomban azt a nehezen megfogható köztes állapotot vizsgálom, amely egy hely nem hellyé alakulása során következik be.
   Egy olyan házaspár példáján keresztül mutatom be ezt, akik megszállottan ragaszkodnak egyikük szüleinek vidéki házához. A ház kiüresedése után, nem került eladásra, nem is költöztek oda, ki sem adták, és hétvégi háznak sem használják, viszont úgy gondozzák mint a sajátjukat. A helyzet abszurditását a ház nem létező funkciója adja, mivel csak addig tartózkodnak itt, amíg a teendőket elvégzik. Éppen ez teszi nem hellyé is.
   Azt gondolom ez az eset túlmutathat a nem hely fogalmán. Olyan érzelmi és emberi kérdésköröket is érint, mint a ragaszkodás, az elfojtott érzelmek, a tudatalattiból jövő késztetések, vagy akár a vezeklés.


Kondricz Ákos Levente
Dokumentarizmus I.
Témavezető: Pecsics Mária

Fa Jelek
Sorozatomban a társadalmi megbélyegzés kérdésével foglalkozom, amit szimbolikus úton, kivágásra ítélt és megjelölt fákon keresztül mutatok be. Amikor egy fa vagy fák csoportja olyan kvalitásokkal rendelkezik amely az erdő, vagy az erdő felett hatalmat gyakorló személy számára nem kívánatos, akkor egy egyszerű kis festékfolttal ezeknek a feleslegesnek vagy károsnak ítélt elemeknek a sorsát megpecsételik. Ezek a jelek könnyen párhuzamba állíthatóak a különböző származású, identitású, vallású, szociális és kulturális háttérrel rendelkező csoportok és személyek megkülönböztetésére használt szavakkal, jelzőkkel.Nagy Olivér
Dokumentarizmus I. 
Témavezető: Pecsics Mária
Steidl Zsófia
Dokumentarizmus I.
Témavezető: Pecsics Mária

Látható terek láthatatlansága
A sorozatomban egy olyan mesterségesen előállított világot mutatok be, amelyben tér és idő különös szerephez jut. A fényképeken megjelenített terek filmforgatási helyszínek, melyek tovább élnek - miután kamera által felvételre kerülnek egy filmforgatás esetében - úgynevezett filmtérben és filmidőben. A filmidő minden esetben jelen idejű, mert a néző mindig jelen időben fogadja be az adott filmet, a filmtér látszata legtöbb esetben a valóságban nem létező helyszínek, mivel a filmteret díszletekkel alakítják ki, így előállítva egy mesterséges/alternatív valóságot. Valóságnak mégis valóság marad, mert tapasztalati úton a reális világból táplálkozik: a díszleteket egy alternatív valósághoz mérten alkotják meg. Ezek a helyek láthatóak a megfelelő nézőpontból egy filmben, leképződnek mind filmtér, de láthatatlan marad a díszletek valós környezete, az igazi mivoltjuk. Az így látott helyszínek mind mesterségesek, mégis a valóságot reprezentálják egy adott szempontból.
A mesterséges világ és a valós világ határát kerestem; a látható terek láthatatlanságát.


Baráth Noémi

Kreatív fotótervezés II.
Témavezető: Károly Sándor Áron

Magány
Mire gondolunk, ha a magányról beszélünk? Manapság egyre elterjedtebb, hogy egy olyan érzelmi állapotra asszociálunk, melyről az elszenvedő nem tehet, csupán a körülmények alakították ki helyzetét. Őt magát üresség érzés és izoláltság járja át.
   Projektemben szeretnék túllépni ezen a hétköznapi értelmezésen. A magány ugyanis a modern idők előtt egy sokkal pozitívabb töltetet is magában hordozott: a magány a gondolkodás, önismeret és alkotás terepasztala volt. Dr. Szilágyi Vilmos szakszpichológus szerint a magas fejlettségi fokon élő alkotó emberek– művészek, feltalálók, tudósok-, műveiken keresztül tartják fenn társas kapcsolataikat, így esetükben is beszélhetünk egyedül létről, de ez semmiképp sem egyedül érzés. Az általam megjeleníteni kívánt magány tehát ezt az állapotot kutatja. Azt az érzést, amikor egy pillanatra megáll velünk a világ, talán el is bambulunk, de feleszmélésünkből valami új születik, amit a zajban és tömegben nem biztos, hogy megtalálnánk. Ezen folyamat lényegét Gabriel García Márquez Száz év magány c. könyvében írja le a legjobban: „A magány a legáldáshozóbb állapot, amely az embert elérheti. A magány nem más, mint az alkotófolyamat kezdete. Mozgatóerő, mely az arctalan tömeg fölé emel, mely mássá tesz. Ez adja meg az élet savát és borsát. A kifelé forduló emberek sosem válnak igazán eme állapot részeseivé, mivel énjük, mely állandó figyelmet követel, nem engedi, hogy a magány hatalmába kerítse őket. Az életét a nyilvánosság előtt élő ember boldogtalan, ha elveszíti környezetének személye iránt tanúsított érdeklődését, kitaszítottá, reményvesztetté válik - és egyedül marad. Mégsem ismeri meg a magány felemelő érzetét. Aki befelé éli a világot, és engedi, hogy az elemek úgy borzolják végig idegeit, érzéseit és érzékeit, mint egy avatott kéz a hárfa húrjait, mindig többet lát a valóságból; képes lesz felfogni azokat az ingereket is, melyek iránt a többség érzéketlen marad, látni fog olyan dolgokat, melyek fölött a felületes szemlélő tekintete elsiklik.”

Biró Milán
Műtermi fényképezés I.
Témavezető: Benkő Sándor

Műtermi fényképezés I. tantárgy féléves projekttémája gyümölcscsendélet volt. Kiindulásom alapja minél egyszerűbb-mind világításában, mind hangulatában-egy olyan képpár volt ahol a két fénykép kommunikál egymással. A képek önállóan nem, de képpárként működőképesek az asszociációs gondolatmenetet követve. Világításukban eltérőek, hiszen az első képnél egy vakut használtam kemény fénnyel, hogy a fotózandó tárgyam textúrája az árnyékban is megjelenjen. A második fényképnél, az árnyék nem kapott központi szerepet, hiszen csak színeiben reflektál az előző fényképre.
Csáti Réka
Kreatív fotótervezés II.
Témavezető: Károly Sándor Áron

TEST I KÉP I ZAVAR
Féléves projektmunkám alatt a tudományos bizonyíték témakörben a testképzavarokkal foglalkoztam. Olyan külső jegyek érdekeltek, amelyek a média által megteremtett szépségideálnak nem felelnek meg. Közvetlen környezetemet vizsgálva jól tükröződik, hogy a hibákat sokszor felnagyítjuk, esetleg csak saját magunk képzeljük el. Az arányos vagy szimmetrikus dolgokat szépnek látjuk. Viszont, ha ettől eltérő adottságokkal rendelkezik valaki, már azt hiheti, hogy nem ő maga nem szép, és a testalkata nem normális. Ezt a jelenséget a modern vizuális világunk még jobban felnagyítja, megtagadva a valóságot. Ezen a gondolatmeneten továbbhaladva, a médiában a valódi, itt-ott pattanásos, nem mindenütt feszes, és néhol párnásabb test tabuvá vált, ezért a valóságban is egyre inkább akként kezelik. Sokak szemében csak az a szép, akinek a teste tökéletes, holott alapvetően minden test tökéletlen, hiszen a fotóval ábrázolt makulátlan test csak sminkkel, világítással és főleg retusálással érhető el. Talán mára ez a folyamat kezd visszafordulni, az ideálok világát lassan kiszorítja a sokszínűség, a tökéletlenség és az egyediség divatja.


Keresztes Johanna
Műtermi fényképezés I.
Témavezető: Benkő Sándor

Minimál
A féléves feladat során, szerettem volna elhagyni a festői beállítások és fények használatát. A csendéleteknél minimalista kompozíciókat terveztem megvalósítani, pasztell színek használatával. Megvilágításnál főként arra figyeltem, hogy az árnyék csak minimális szinten legyen jelen, így laposabb hatást adva a képnek. A kompozíciók megtervezésénél arra törekedtem, hogy különböző formák és tárgyi elemek segítségével, mindkét beállításnál legyen olyan elem, ami vizuálisan valamilyen játékot adhat a szemnek.
Kulcsár Tamás
Kreatív fotótervezés II.
Témavezető: Károly Sándor Áron

A szerelem biológiája
Projektemben egy olyan érzelemmel foglalkoztam, amit talán mindan•nyian éreztünk már, de mégsem tudtuk, hogy mi válthatja ki.
   Különböző kutatások, felmérések és vizsgálatok kimutatták, hogy a szerelemnek vannak biológiai alapjai. A szerelem során öt különböző hormon befolyásolja érzelmeinket, amelyek a kapcsolat különböző fázisaiban máshogy hatnak. Ezek a hormonok a phenil-etil-amin, ami kedélyjavító, anfetaminhoz hasonló hatású, a dopamin, ami leginkább felelős az érzelmeinkért, az oxytocin, amely hatására vágyunk a gyöngédségre és a testi közelségre, az endorfin, más néven boldogsághormon és a szterotonin, amely hatására a valóságot érzékeljük és normális életre törekszünk. Az emberi szervezetben ezek a hormonok vérben oldott állapotban vannak jelen, láthatóvá akkor válnak, ha kikristályosítjuk őket. Ezeket a hormonokat a szerelem tudományos bizonyítékaiként mutatom be, már kikristályosított állapotukban fényképezem mikroszkópon keresztül.
Mester Levente István
Műtermi fényképezés I.
Témavezető: Benkő Sándor

Mess
A féléves műtermi fényképezés témája a gyümölcs csendélet volt. Ezt a triviális témát szerettem volna a lehető legkreatívabb vizuális úton megoldani. El akartam szakadni a szokványos jellemzőktől (asztalon a gyümölcsök, a háttérben falak stb.)
   Célom volt, hogy minél finomabb színeket használjak, ezzel egyensúlyozva a kép „rendezetlenségét". Fontos volt, hogy a rengeteg árnyékot minimálisra redukáljam, hiszen a kép szempontjából nem volt fontos elem. A képkivágásoknál ügyeltem arra, hogy a nézőben ne alakuljon ki zűrzavar érzete, az amúgy zavaros képi elemek miatt.Szabadi Flóra
Műtermi fényképezés I.
Témavezető: Benkő Sándor

Citrus x paradisi
A gyümölcs jelenléte ugyan nem hangsúlyos, de meghatározza a két kép jelentését. A csendélet esetében a geometriai formákat egészíti ki, miközeben a kép legmeghatározóbb színfoltját adja. A portrén nyomaiban jelenlévő gyümölcs és a gesztus visszacsatol a csendéletre. A grapefruit színének árnylatait használtam úgy, hogy a gyümölcs domináljon a képen.

Taródi-Nagy Konrád Péter
Kreatív fotótervezés II.
Témavezető: Károly Sándor Áron

Sinful Saints
Sorozatomban a hittel és az egyházzal foglalkozom, a szenteket és az egyházi életben fontos szerepet játszó embereket vizsgálom bizonyos tekintetben. Alapul a biblia és az egyház által megfogalmazott hét fő bűnt veszem, ehhez párosítok alakokat és személyeket, ezekre keresek példákat. Egy kutatás a szentek életében, kisebb botlásaik felnagyítása, más aspektusba helyezése.
   A képek bizonyítékként állnak a választott személyek úgymond bűnössége mellett, azok magukat a személyeket mutatják be, megjelenítik, „nem szenté” aposztrofálja azokat, reflektálnak a bűnökre. Képi világban: egy divat köntösbe bújtatott felvetés, a bűnös szentek és az ikonikus alakok megjelenítése.Taródi-Nagy Konrád Péter
Műtermi fényképezés I.
Témavezető: Benkő Sándor

Minimal still life
A féléves műtermi fotózás keretein belül kettő darab gyümölcs csendélet elkészítése volt a feladat. A munka során a minimalista stílus felé indultam el. A képek elkészítésekor fontos volt a precizitás, a csendéletek úgymond mértani pontosságú beállítása, a kompozíciókra való szoros odafigyelés.
   A két kép bizonyos elemei reflektálnak egymásra, a gyümölcsök egymás fordítottjai, az alattuk elhelyezkedő piedesztálok anyagukban és felületükben állnak kontrasztban. A használt színek nem komplementerek viszont, hideg-meleg ellentétet mutatnak. A világítás szerepe pedig a háttér és a felületek homogénné tételében volt, azok absztrakt síkformává alakítása volt a cél.


Terplán Imola

Kreatív fotótervezés II.
Témavezető: Károly Sándor Áron

Mi
Ellie Smith kiskorában autóbalesetet szenvedett édesapjával, aki nem élte túl az ütközést. Később hirtelen dühkitörései és paranoiás rohamai lettek. Környezete furcsán tekintett rá, mert sokszor teljes bizonysággal fiúnak tartotta magát, máskor pedig arról beszélt, hogy várandós. Édesanyja egészen tizenhat éves koráig nem törődött a hirtelen hangulatváltozásaival, mígnem egy nagyobb roham után elvitte pszichológushoz. Ellie dis•szociatív személyiségzavarral küzd, mely során nyolc különböző személyiség alakult ki benne: Christine, Chris, Miranda, Lily, Steve, Vanessa, Joy, és Cyn. Ők mind Ellie testébe zárva élik mindennapjaikat. Sosem lehet tudni ki, mikor és mennyi ideig van a felszínen, más néven irányítja a testet.


Kiss Imre

Kreatív fotótervezés III.
Témavezető: Gyenis Tibor

#
Minden, amit észlelésnek nevezünk az nem más, mint az agyunkban felidézett és megjelenő kép. A külső tárgy képe és a belső, gondolati kép közé, a beszéd fejlődése során beékelődött egy jelsorozat, az ábécé. Az írásjelek tehát a gondolatok jelei, vagy napjainkban inkább a képeké?
   A Web 2.0 virtuális világában a hashmark vagy hashtag számjel a gyorsabb internetes keresést, illetve túlnyomórészt átfogó fogalmak vagy általánosító szavak által további - ugyanazzal a taggel jelölt - képekhez, információkhoz, közösségekhez való kapcsolódást segíti.
   Munkám a hash jelre, mint társadalmi jelenségre reagál. Egy jelen írásjelek sokasága, ami még több jelre, képre mutathat. Installációmon az értelmes szavak betűkké estek szét, ezért értelmezhetetlen, viszont bármelyik ös•szekapcsolható bármelyikkel. Ha csak az élő angol szavak listáját vesszük figyelembe, akkor 479 ezer lehetséges kép bújik meg a betűk között.
Körmendi Gábor
Kreatív fotótervezés III.
Témavezető: Gyenis Tibor

UTCAMŰ
Sorozatomban a tömegek megjelenítését vettem alapul. A gyülekezetekre könnyen hat a hangadók véleménye és szándéka, úgy hogy sosem ismerték egymást. Megjelenik az anonimitás és az emberek korlátlanul kezdenek viselkedni. A szereplők, díszletek és helyszínek kiválasztásához kizárólag a Google Street View-ot használtam. A szolgáltatás csaknem teljes lefedettséget biztosít a világ különböző pontjairól. A kiválasztott, egymástól független emberek egymás mellé helyezésével egy érdekes jelenség alakult ki. A fényjáték és a mozdulatok a festőiség eszközeihez hasonlókan jelennek meg. Kiválasztottam három híres festményt, amelyet reprodukáltam a mai világ metaforáival és jellegzetességeivel.