KEF MA 2017-2018/ II.


Acsai Fehér Veronika
Önálló fotóprojekt tervezés II.
Témavezető: Szatmári Gergely

Alma és fája, 2018 
A kisgyermeki és a felnőtt lét analógiái anya és lánya között egy csonka családban. A létezés örömei, traumái, a gyerekek felnőtt viselkedése, a felnőttek gyerekes viselkedése, s ezek mentén épülő közös halmazok.

Balogh Viktória
Önálló fotóprojekt tervezés II.
Témavezető: Szatmári Gergely

Monolit
A könyv több mint fél évezredig volt a legelterjedtebb információhordozó közeg. Az internethasználatával elsőként a lexikonok, enciklopédiák és szótárak nyomtatása szűnik meg (pl.: 2018-ban utoljára adja ki az Akadémia Kiadó a Magyar Nagy Lexikont). A digitális fejlődés előrehaladtával egyre kisebb számban, egyre kevesebb könyv jelenik meg nyomtatott formában, a kiadást pedig sok esetben a szakmai kitűnőség helyett az anyagi háttér határozza meg. 
   Munkám célja elsősorban a tiszteletadás a könyvek létrehozói előtt és mindezek mellett megkérdőjelezése annak, hogy vajon a századunkban zajló hatványozottan gyorsuló fejlődés mennyiben szolgálja emberi értékeinket és tudásunk? Milyen hatással lesz ez a fejlődés az emberi gondolkodásra?
Emellett megjelenik a kérdés: Mi a könyv jövője; mi az emberi tudás jövője? 
   Az enciklopédiákból - ami egykor minden tudás hordozója volt - épített monolit mint egyfajta emlékműként jelenik meg. A technika adta lehetőség pedig oly mértékre nagyítja ezt a látványt: „Hogy vele szembesülve az ember elnémul”. A kérdések megfejthetetlen rejtélyként tárulnak elénk.
   Mindezek mellett a monolitok fellelhetőségének hosszú sorába szeretném belehelyezni Egy monolit képe fotográfiámat, megterhelve mindazokkal a kérdésekkel, amiket egy ilyesfajta „belehelyezés jelent” és amiket a fotográfia médiuma vet fel. Egy monolit képe létrehozásával célom elhelyezni a fotográfiát a „monolit kánonában”. 

Nyiri Barbara
Önálló fotóprojekt tervezés II.
Témavezető: Szatmári Gergely

hz project
A projekt alapjául szolgált Ernest Chladni 1787-ben megjelenő - Discoveries in the Theory of Sound- könyvében felvázolt ún. Chladni-figurák. Chladni egy olyan technikát talált fel, ami egy rugalmas felületen megmutatja a rezgés különböző módjait. A rezonancia során egy tálca vagy membrán felülete felosztódik különböző régiókra ahol a hullám mindig ellentétesen mozog. Ezeket vonalak határolják, ahol viszont a hangrezgés egyátalán nem lép fel. Chladni a könyvében felvázolta a technikát is: Egy hegedűhúrt végighúzott egy fémlapon, amire homokot szórt, így rajzolódtak ki az általa felvázolt különböző geometriai alakzatok. Az egyre magasabb frekvenciák egyre bonyolultabb mintákat eredményeznek.
   Számos variációját ma is használják az akusztikus hangszerek építésénél, úgy mint a hegedűk, gitárok és csellók esetében. A 20.századtól terjed el a technika modern használata a különböző hangfalak és erősítők segítségével, mindezt annak érdekében, hogy egy sokkal pontosabb és irányíthatóbb frekvenciát tudjanak használni az alakzatok létrehozásában.
   A projekt célkitűzése: a hang médiumának megformálása fotográfiai nyelvrendszerrel. Fotográfiai értelemben, a jelenlegi projekt számomra azért izgalmas, mert a hangnak az időbeli kiterjedését rögzíti egy képben. A tálcára helyezett különböző anyagok mozgása rögzül. A homokot és a rizst analóg, fekete-fehér technikával dolgozom ki érzékenyített papíron. A klasszikus analóg technikát ötvözöm digitális megoldásokkal. A pontos frekvenciát egy applikáció segítségével állítom be.
   A jelenleg létrehozott alkotások bizonyos értelemben ellentétei a fotogram technikájában fellelhető véletlenszerű megjelenéssel, a módszer hasonló, de vizuálisan olyan mechanika jelenik meg a fotópapíron, melyet emberi kéz csak egy hosszas, fáradságos munkával tudna közel hasonló állapotra hozni, de sosem tudná azt megközelíteni. Fontos lépés az elkészült printek visszaforgatása audió formában, az alább belinkelt videóból egy űrszerű, kozmikus hangzást hallunk. A project a médiumok közti átjárhatóságot kutatja. 
          VIDEO          


Vadászi Zoltán
Integrált Média Tervezés II. / Multimédiás Gyakorlat
Témavezető: Pecsics Mária, Molnár Ágnes Éva

TRANSHUMAN
A bűnődésre adott transzparens reflexió, amelynek egyik alapja maga jézus, aki 2000 évvel ezelőtt az időben előre és hátra is megváltotta az összes ember összes bűnét. A munka során archív pacs röntgenfelvételeket használtam, mindegyik mátrixelem más emberhez tartozik. Az elkészült munka reflektál a torinói lepelre és a leonardoi emberábrázolásra is.