[ Fotográfia BA ]

KAPOSVÁRI EGYETEM
Rippl-Rónai Művészeti Kar

FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK
Az alapképzési szak megnevezése: fotográfia (Photography)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
▐ végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
▐ szakképzettség: fotográfus tervező
▐ a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Photographer

Képzési terület: művészet
Képzési munkarend: nappali
Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges
Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege: 400 000 Ft/félév
A képzési idő: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.

Képzés célja:

▐ A képzés célja fotográfusok képzése, akik a fotográfia sajátos formanyelvének ismeretében képesek képi üzenetek, narratívák megfogalmazására a fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai és művészeti aspektusainak figyelembevételével. A hallgatók képesek összehangolni a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseikkel.
▐ A megszerzett interdiszciplináris tudás lehetővé teszi a szakképzettséget szerzettek számára, hogy önállóan vagy más szakterületek képviselőivel csoportokat alkotva hatékony szerepet töltsenek be a vizuális kultúra életében.
▐ Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Felvételi eljárás:

▐ I. forduló (alkalmassági vizsga)
▐ II. forduló (gyakorlati vizsga):
I. szakasz/írásbeli teszt, II. szakasz/gyakorlati feladat, III. szakasz/elbeszélgetés
További info: www.mk.ke.hu

A képzésben részt vevő oktatók: 
Baki Péter, Benkő Sándor, Gyenis Tibor, Károly Sándor Áron, Molnár Ágnes Éva, Pecsics Mária

Főbb tárgyak: esztétika; analóg fotótechnikák; tárgy-, személy-, riport- és csoportfényképezés, stúdiógyakorlat, analóg és digitális technika/ábrázolás, fotótörténet, művészettörténet, kreatív fotótervezés, tipográfia és képszerkesztés, nyomdatechnológia, animáció, videó, szerzői jog.

Elérhetőségek:

▐ Fazekas Nikoletta, intézeti titkár
Tel.: +36 82 502 539/4300 mellék
e-mail: fazekas.nikoletta@ke.hu
▐ Oktatásszervezési Csoport
Tel.: +36 82 505 901