[ Rólunk ]

A MATE (jogelőd Kaposvári Egyetem) Rippl-Rónai Művészeti Intézetében működő Fotográfia szak 2004 óta indít Fotóriporter és képszerkesztő, ezt követően pedig BA (Bachelor), majd 2016-tól MA (master) Fotográfus képzést.

   A fotográfia a többi képzőművészeti ágakhoz viszonyítva annyiban más, hogy egyúttal alkalmazott művészeti ágazatként is jelen van a művészeti szcénában. Képzésünk hangsúlyosan felvállalja a fotográfiának az alkalmazott művészeti oldalát is, nem feledve hallgatóink képzőművészeti fotóhasználatának inspiratív módon történő segítését.

   Szakunkon interdiszciplináris képzést valósítunk meg, mely magába foglalja a fotográfia különböző határterületeiben való elmélyülést is. Az elméleti képzés során a hallgatók többek között a fotótörténeti, a szakesztétikai, a filozófiai és a fototechnikai kurzusok során közelebb kerülhetnek a fotográfia elméletének mélyebb megértéséhez, valamint a többségben lévő gyakorlati tanórák alatt elsajátíthatják a fényképezés alapjait, illetve olyan tudásra tesznek szert, mellyel a fotográfia technikai vonatkozásai nem jelentenek majd gátat alkotói elképzeléseik megvalósítása során.

   A fotográfia műfajain túlmenően képzésünk lehetőséget biztosít arra is, hogy a művészeti formanyelven túl tágabb értelemben is értelmezhetővé váljanak a vizuális kommunikáció különböző területei, mely ismeretanyag által a fotográfiai tervezőtevékenységhez is mélyebb és nyitottabb gondolkodás valósítható meg.

   Képzésünk abban specifikus a hasonló jellegű képzések között, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a fotográfia történeti, illetve közelmúltjának a megismerésére; így hagyományos kémiai alapú labort is működtetünk a legmodernebb digitális eszközeink mellett. Abban is egyedülálló szakunk ennek a művészeti ágnak az oktatása során, hogy képzésünk hallgatóink nyitottságát, sokoldalúságát és szakmai magabiztosságát fejleszti, melyet oktatóink szakmai sokszínűsége is biztosít.

   A szakmai fogások elsajátítását hazánk egyik legkorszerűbb eszközökkel felszerelt fotóműterme biztosítja, illetve a magyar felsőoktatási képzésben karunkon található a legnagyobb, minden szakmai irányú programmal felszerelt számítógépes laborja, mely nem csak a fotográfián belül, hanem a film és az animáció területén is világszínvonalú technikai hátteret biztosít hallgatóink kreativitásának.

   Végzett hallgatóink elhelyezkedését vizsgálva a munkaerőpiacon elmondható, hogy szakunk az egyik legsikeresebb abban a tekintetben, hogy a képzés során megszerzett nyitott és minőségközpontú gondolkodásmód a biztos szakmai tudással párosulva jelentős előnyökre tesz szert az egyetemi évek utáni időszakban is a fotográfián belüli műfajokon és azon túli kreatív művészeti közegbe való belépéskor egyaránt.

Rippl-Rónai Művészeti Intézet
facebook
instagram